رشد دو برابری کمک های خیرین آذربایجان غربی در سال 97 | مدیر کل زندانها و نائب ریس هیات امنا ستاد مردمی دیه  استان آذربایجان غربی گفت : جرایم محکومین مالی بیشترین تعداد زندانیان را تشکیل می دهند

مدیر کل زندانهای استان آذربایجان غربی گفت: محکومین جرایم مالی غیر کلاهبرداری با ۳۹۹ نفر بیشترین تعداد زندانیان استان را تشکیل می دهند.
رشد دو برابری کمک های خیرین آذربایجان غربی در سال 97
مدیر کل زندانها و نائب ریس هیات امنا ستاد مردمی دیه استان آذربایجان غربی گفت : جرایم محکومین مالی بیشترین تعداد زندانیان را تشکیل می دهند مدیر کل زندانهای استان آذربایجان غربی گفت: محکومین جرایم مالی غیر کلاهبرداری با ۳۹۹ نفر بیشترین تعداد زندانیان استان را تشکیل می دهند.


نائب ریس هیات امنا ستاد مردمی دیه استان  آذربایجان غربی گفت: محکومین جرایم مالی غیر کلاهبرداری با ۳۹۹ نفر بیشترین تعداد زندانیان استان را تشکیل می دهند.

علی اکبر بنی هاشمی گفت مقدار مبالغ جمع آوری شده در جشن های گلریزان را نام برد و اظهار داشت: ارومیه در جشن اول که مورخه ۲۷ اردیبهشت برگزار شد ۲۹۲ میلیون ریال و در جشن دوم یک میلیاردو ۳۴ میلیون ریال، در جشن سوم مورخه ۱۴ خرداد ماه ۳ میلیارد و ۲۷۳ میلیون و ۲۵۴ هزار ریال و این شهر در خارج از جشن گلریزان مبلغ ۳۹۴ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال برای زندانیان غیر عمد جمع آوری کرد.

وی در ادامه افزود: میاندواب ۸۹۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، شوط ۷۰۰ میلیون ریال، پلدشت ۳۸۵ میلیون ریال، مهاباد یک میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال، اشنویه ۷۱۰ میلیون ریال، نقده یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال، ماکو چالدران بازرگان ۶۴۰ میلیون ریال، خوی ۷۸۰ میلیون ریال و سلماس یک میلیارد ریال در جشن های گلریزان در شهر خود برای زندانیان جرایم غیر عمد جمع آوری کردند.

 جمع کمک های مردمی و خیرین استان را در جشن های گلریزان برگزار شده در سالجاری را ۱۲ میلیارد و ۸۴۴ میلیون و‌۴۵۴ هزار خوانده و تصریح کرد: جمع مساعدت های ستاد دیه کشور و ستاد دیه استان در سال های ۹۰ تا ۹۶ مبلغ ۶ میلیارد و ۹۳۷ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال بوده است.

وی بیان کرد: رشد کمک های مردمی و‌خیرین در جشن های گلریزان سالجاری نسبت به سال های گذشته در حدود ۲ برابر رشد داشته است.

وی گفت: در سال ۹۷ ، تعداد مجرمین جرایم غیر عمد ۴۹۲ نفر با مبلغ مورد نیاز برای آزاد سازی ۳۰ میلیارد تومان هستند.

بنی هاشمی تعداد محکومین جرایم مالی به غیر از کلاهبرداری را بیشترین تعداد محکومین زندان های استان دانسته و گفت: تعداد محکومین جرایم غیر عمد آذربایجان غربی تا ۳۱ فروردین ماه سالجاری شامل ۱۳ نفر تصادف منجربه فوت، ۱۰ نفر تصادف منجربه صدمه جسمی، ۴ نفر حادثه کارگاهی و تیراندازی منجر به فوت، ۳۹۹ نفر جرایم مالی غیر کلاهبرداری، ۴۹ نفر مهریه، ۱۷ نفر نفقه با تعداد کل ۴۹۲ نفر هستند که در انتظار کمک های مردمی برای آزادی بوده و خود از توان‌ مالی برخوردار نیستند.


تاریخ ارسال : سه‌شنبه 15 خرداد 1397 | دفعات نمایش : 14