همایش پیاده روی خانوادگی میاندوآب | حضور مدیر ستاد دیه نمایندگی استان اذربایجانغربی وآقای اکبری رییس زندان میاندواب در همایش پیاده روی شهرستان میاندواب
همایش پیاده روی خانوادگی میاندوآب
حضور مدیر ستاد دیه نمایندگی استان اذربایجانغربی وآقای اکبری رییس زندان میاندواب در همایش پیاده روی شهرستان میاندوابتاریخ ارسال : شنبه 6 آبان 1396 | دفعات نمایش : 508