جانباز 70 درصدی همچنان در طی طریق.... | اختصاص ماهیانه یک میلیون ریال از حقوق دریافتی برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد
جانباز 70 درصدی همچنان در طی طریق....
اختصاص ماهیانه یک میلیون ریال از حقوق دریافتی برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد
حضور یکی از جانبازان دوران دفاع مقدس در دفتر ستاد دیه نمایندگی استان آذربایجان غربی. سلطانی مدیر نمایندگی ستاد دیه استان آذربابجانغربی گفت امروز آقای ا-ت یکی از جانبازان 70درصد دوران دفاع مقدس که خواست اسمش بیان نگردد با حضور در دفتر ستاد ماهیانه یک میلیون ریال از حقوق خویش را برای آزاد سازی مددجویان جرائم غیر عمد اختصاص داد.


تاریخ ارسال : شنبه 6 آبان 1396 | دفعات نمایش : 472