آزادی پنج نفر از مددجویان جرایم غیرعمدی توسط یک زوج نیک اندیش ارومیه ای | پنچ شنبه مورخه ی1396/8/25 در اواخر وقت اداری یک زوج از خیرین شهرستان ارومیه که هردو از کارکنان شریف دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بودند با حضور در ستاد دیه نمایندگی استان آذربایجانغربی با اهدای 130/000/000 ریال زمینه ی آزادی پنج نفر از مددجویان جرائم غیرعمد را فراهم نمودند .
آزادی پنج نفر از مددجویان جرایم غیرعمدی توسط یک زوج نیک اندیش ارومیه ای
پنچ شنبه مورخه ی1396/8/25 در اواخر وقت اداری یک زوج از خیرین شهرستان ارومیه که هردو از کارکنان شریف دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بودند با حضور در ستاد دیه نمایندگی استان آذربایجانغربی با اهدای 130/000/000 ریال زمینه ی آزادی پنج نفر از مددجویان جرائم غیرعمد را فراهم نمودند .
\"سلطانی\" مدیر نمایندگی ستاد دیه استان آذربایجانغربی اعلام کرد: آزادی پنج نفر از مددجویان جرایم غیرعمدی توسط یک زوج نیک اندیش ارومیه ای . پنچ شنبه مورخه ی1396/8/25 در اواخر وقت اداری یک زوج از خیرین شهرستان ارومیه که هردو از کارکنان شریف دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بودند با حضور در ستاد دیه نمایندگی استان آذربایجانغربی با اهدای 130/000/000 ریال زمینه ی آزادی پنج نفر از مددجویان جرائم غیرعمد را فراهم نمودند که سه نفر از مددجویان مذکور با تلاش مددکار ستاد دیه تا آخر وقت اداری آزاد و به آغوش خانواده ی خود باز گشتند.  دو نفر دیگر نیز تا سه روز آتی آزاد خواهند شد.
لازم به ذکر است یک نفر آزاد شدگان از اقلیتهای دینی می باشد که با پرداخت کل بدهی ایشان توسط این زوج فرهیخته از زندان آزاد شد. سلطانی افزود برابر اطلاع رسانیهای انجام شده   حضور خیرین در ستاد دیه استان آذربایجانغربی ادامه خواهد داشت .                                         


تاریخ ارسال : شنبه 27 آبان 1396 | دفعات نمایش : 440