آزادی مددجوی جرایم غیرعمدی در شب میلاد حضرت محمد (ص) | با اهداء هزینه ی مراسم  سالگرد در گذشت مرحوم حاج جعفر حاجی سالم، یک نفر از مددجویان جرائم غیرعمد در شب میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) از زندان آزاد شد.
آزادی مددجوی جرایم غیرعمدی در شب میلاد حضرت محمد (ص)
با اهداء هزینه ی مراسم سالگرد در گذشت مرحوم حاج جعفر حاجی سالم، یک نفر از مددجویان جرائم غیرعمد در شب میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) از زندان آزاد شد.
سلطانی مدیر نمایندگی ستاد دیه استان آذربایجانغربی خبر داد: خانواده ی مرحوم حاج جعفر حاجی سالم  با اهداء هزینه ی مراسم  سالگرد درگذشت  پدر گرامیشان به ستاد دیه استان آذربایجان غربی، یک نفر از مددجویان جرائم غیر عمد را در شب میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) از زندان آزاد نمودند. سلطانی افزود مرحوم حاج جعفر حاجی سالم یکی از خیرین ستاد دیه استان آذربایجانغربی بود که همه ساله بدون استثناء در جشنهای گلریزان این استان حضور داشتند.
روحش شاد و یادش گرامی باد                                                                                                 


تاریخ ارسال : دوشنبه 20 آذر 1396 | دفعات نمایش : 399