بررسی نحوه ی همکاریهای ستاد دیه استان با صندوق تامین خسارت بدنی | حضور مدیر صندوق  تامین خسارت بندی نمایندگی شمال غرب کشور در دفتر نمایندگی ستاد دیه استان  آذربایجانغربی
بررسی نحوه ی همکاریهای ستاد دیه استان با صندوق تامین خسارت بدنی
حضور مدیر صندوق تامین خسارت بندی نمایندگی شمال غرب کشور در دفتر نمایندگی ستاد دیه استان آذربایجانغربی
سلطانی مدیر نمایندگی ستاد دیه استان آذربایجانغربی : گفت در این جلسه نحوه‌ی همکاریهای ستاد دیه استان با صندوق تامین خسارت بدنی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در طی هفته‌ی آینده با حضور آقای نوری مدیر نمایندگی صندوق تامین خسارت بدنی شمال غرب کشور پرونده‌ی  تمامی مددجویان جرایم رانندگی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی ابراز امیدواری کرد با این اقدام آزادی مددجویان در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد.


تاریخ ارسال : دوشنبه 20 آذر 1396 | دفعات نمایش : 436