اساسنامه ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند

ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه وکمک به زندانیان نیازمند بمنظور کمک به زندانیان نیازمند دربند و خانواده های آنان در جهت پرداخت دیه و محکومیتهای مالی و ضرر و زیان ناشی از جرم ، در سال 1369 پایه ریزی شد و در سال 1378 بطور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود .

  مطلبی به این بخش افزوده نشده است ...